کمينه

 

 

 

انبار قطعات شرکت جاهد

 

شرکت جاهد اقدام به واردات قطعات پرمصرف و دیر مصرف نموده و همچنین کلیه قطعات مصرفی مورد نیاز برای انجام سرویس های

دوره ای و تعمیرات را در اختیار دارندگان ماشین های کلاس قرار داده است.

 

در صورتیکه متقاضی درخواست قطعه باشید نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام و پس از طی مراحل مربوطه نسبت به ارسال قطعه

برای متقاضی اقدام می گردد که این زمان بیش از 24 ساعت نخواهد بود.

 

همچنین این شرکت برای آن دسته از متقاضیانی که قطعات خاصی را نیاز دارند و یا همچنین قطعاتی که در انبار شرکت موجود

نباشد، اقدام به وارد نمودن آن در کوتاهترین زمان از طریق پست دی اچ ال می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

انبار قطعات شرکت جاهد

 

شرکت جاهد اقدام به واردات قطعات پرمصرف و دیر مصرف نموده و همچنین کلیه قطعات مصرفی مورد نیاز برای انجام سرویس های

دوره ای و تعمیرات را در اختیار دارندگان ماشین های کلاس قرار داده است.

 

در صورتیکه متقاضی درخواست قطعه باشید نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام و پس از طی مراحل مربوطه نسبت به ارسال قطعه

برای متقاضی اقدام می گردد که این زمان بیش از 24 ساعت نخواهد بود.

 

همچنین این شرکت برای آن دسته از متقاضیانی که قطعات خاصی را نیاز دارند و یا همچنین قطعاتی که در انبار شرکت موجود

نباشد، اقدام به وارد نمودن آن در کوتاهترین زمان از طریق پست دی اچ ال می نماید.

 

 

 

 

 چاپ   

اشتراک گذاری :