کمينه

 

 

 

 

 

 سرویس سیار

 

واحد تعمیرات سیار خدمات پس از فروش شرکت جاهد با دارا بودن اکیپ های آموزش دیده و خبره و تجهیزات تعمیرگاهی سیار

و سیستم های به روز عیب یابی، آماده سرویس در محل کار ماشین آلات می باشد.

 


 

 

تعمیرگاه

  

کلیه تعمیرات تخصصی در تعمیرگاه مرکزی شرکت جاهد با تکیه بر آموزش های مستمر در شرکت کلاس آلمان و همچنین آموزش

درون سازمانی مطابق با استانداردهای روز و استقرار تیم فنی مهندسی مجرب انجام می شود.

تلاش این شرکت بر آن است با استفاده از قطعات اصلی و تعمیرات تخصصی حداکثر رضایت مشتریان را به دست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرویس سیار

 

واحد تعمیرات سیار خدمات پس از فروش شرکت جاهد با دارا بودن اکیپ های آموزش دیده و خبره و تجهیزات تعمیرگاهی سیار

و سیستم های به روز عیب یابی، آماده سرویس در محل کار ماشین آلات می باشد.

 


 

 

تعمیرگاه

  

کلیه تعمیرات تخصصی در تعمیرگاه مرکزی شرکت جاهد با تکیه بر آموزش های مستمر در شرکت کلاس آلمان و همچنین آموزش

درون سازمانی مطابق با استانداردهای روز و استقرار تیم فنی مهندسی مجرب انجام می شود.

تلاش این شرکت بر آن است با استفاده از قطعات اصلی و تعمیرات تخصصی حداکثر رضایت مشتریان را به دست آورد.

 

 

 

 

 چاپ   

اشتراک گذاری :