کمينه

                                                                                

 

 

گارانتی محصولات کلاس

 

 

تعمیرات گارانتی

 

تعمیر رایگان و تعویض قطعاتی که علت نقص فنی آن ها از مواد اولیه و کارخانه تولیدی می باشد و بازرسی های منظم و مشخص شده

در کتابچه راهنمای کاربر از دستگاه و عملکرد آن به طور دوره ای و با اطلاع خریدار در زمان های تعیین شده انجام می گیرد.

 

 

تحویل و سرویس های دوره ای

 

تحویل: بازرسی در محل تحویل و هنگاه تحویل دستگاه به مشتری صورت می گیرد.

سرویس های دوره ای: این سرویس ها به صورت دوره ای و در زمان های مشخص برای کنترل و عملکرد بهتر دستگاه انجام می گیرد.

زمان سرویس های دوره ای می بایست توسط مشتریان به مرکز خدمات اطلاع داده شود.

 

 

شرایط گارانتی

 

دوره گارانتی برای تمامی ماشین های تولید شده یکسال یا 1000 ساعت می باشد. 

سرویس های دوره ای در ساعت کارکرد 500 ساعت و 1000 ساعت به مشتری ارائه می گردد و همچنین ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.

همچنین شرکت جاهد به آن دسته از ماشین های کلاس که قبلا وارد ایران شده اند نیز خدمات پس از فروش ارائه می دهد و نیز در جهت تکمیل سبد خدماتی خود تامین قطعات مورد نیاز این ماشین ها را نیز بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

گارانتی محصولات کلاس

 

 

تعمیرات گارانتی

 

تعمیر رایگان و تعویض قطعاتی که علت نقص فنی آن ها از مواد اولیه و کارخانه تولیدی می باشد و بازرسی های منظم و مشخص شده

در کتابچه راهنمای کاربر از دستگاه و عملکرد آن به طور دوره ای و با اطلاع خریدار در زمان های تعیین شده انجام می گیرد.

 

 

تحویل و سرویس های دوره ای

 

تحویل: بازرسی در محل تحویل و هنگاه تحویل دستگاه به مشتری صورت می گیرد.

سرویس های دوره ای: این سرویس ها به صورت دوره ای و در زمان های مشخص برای کنترل و عملکرد بهتر دستگاه انجام می گیرد.

زمان سرویس های دوره ای می بایست توسط مشتریان به مرکز خدمات اطلاع داده شود.

 

 

شرایط گارانتی

 

دوره گارانتی برای تمامی ماشین های تولید شده یکسال یا 1000 ساعت می باشد. 

سرویس های دوره ای در ساعت کارکرد 500 ساعت و 1000 ساعت به مشتری ارائه می گردد و همچنین ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.

همچنین شرکت جاهد به آن دسته از ماشین های کلاس که قبلا وارد ایران شده اند نیز خدمات پس از فروش ارائه می دهد و نیز در جهت تکمیل سبد خدماتی خود تامین قطعات مورد نیاز این ماشین ها را نیز بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 چاپ   

اشتراک گذاری :