معرفی شرکت کلاس کمينه

 


 

 

 

 

 

 

 

معرفی شرکت  CLAAS آلمان

 

 

 شرکت  CLAAS آلمان بیش از یک قرن در زمینه تولید ماشینهای برداشت در بخش کشاورزی   فعالیت  می کند و سابقه ورود دستگاه های تولید شرکت  CLAAS به ایران به بیش از 30 سال می رسد.  

 

 CLAAS، شرکتی خصوصی و خانوادگی است و هیچ گونه وابستگی دولتی ندارد.  

 

 این شرکت نزدیک به ده سال است که در زمینه تراکتور با قدرت های 20 تا 600 اسب بخار فعالیت می نماید که در این رابطه تراکتورهای آریون و آکسیون در سایت تولیدی  شرکت واقع در کشور فرانسه  تولید  می گردد.

 

 تولیدات شرکت  CLAAS دارای تمامی تاییدیه های اروپا و سازمان های معتبر بین المللی است.

همچنین این محصولات مورد تایید مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

معرفی شرکت  CLAAS آلمان

 

 

 شرکت  CLAAS آلمان بیش از یک قرن در زمینه تولید ماشینهای برداشت در بخش کشاورزی   فعالیت  می کند و سابقه ورود دستگاه های تولید شرکت  CLAAS به ایران به بیش از 30 سال می رسد.  

 

 CLAAS، شرکتی خصوصی و خانوادگی است و هیچ گونه وابستگی دولتی ندارد.  

 

 این شرکت نزدیک به ده سال است که در زمینه تراکتور با قدرت های 20 تا 600 اسب بخار فعالیت می نماید که در این رابطه تراکتورهای آریون و آکسیون در سایت تولیدی  شرکت واقع در کشور فرانسه  تولید  می گردد.

 

 تولیدات شرکت  CLAAS دارای تمامی تاییدیه های اروپا و سازمان های معتبر بین المللی است.

همچنین این محصولات مورد تایید مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

 

 

 چاپ   

اشتراک گذاری :