وظایف شرکت :
موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اصلاحیه ماده 3 اساس نامه بشرح ذیل می باشد:
مطالعه و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و طراحی ، خدمات فنی و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات و ماشین آلات ، احداث و مدیریت امور واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع روستایی تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در داخل کشور.
سرمایه گذاری و مشارکت در داخل و خارج از کشور با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری.
انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج کشور.
خرید و فروش حق العمل کاری ، نگهداری ، تولید ، توزیع ، ترانزیت ، خدمات بازاریابی ، واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و کلیه اموال منقول وغیر منقول.
اعطای وام قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی
واردات و صادرات داروهای دامی ، واکسن های دامی ، نهاده های دامی و توزیع کلیه مواد دارویی و بیولوژیک مربوط به دام و طیور، کلیه افزودنی های دام و طیور و نهادهای دامی با مشارکت اشخاص حقیقی و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی 
وظایف شرکت :
موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اصلاحیه ماده 3 اساس نامه بشرح ذیل می باشد:
مطالعه و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و طراحی ، خدمات فنی و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات و ماشین آلات ، احداث و مدیریت امور واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع روستایی تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در داخل کشور.
سرمایه گذاری و مشارکت در داخل و خارج از کشور با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری.
انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج کشور.
خرید و فروش حق العمل کاری ، نگهداری ، تولید ، توزیع ، ترانزیت ، خدمات بازاریابی ، واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و کلیه اموال منقول وغیر منقول.
اعطای وام قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی
واردات و صادرات داروهای دامی ، واکسن های دامی ، نهاده های دامی و توزیع کلیه مواد دارویی و بیولوژیک مربوط به دام و طیور، کلیه افزودنی های دام و طیور و نهادهای دامی با مشارکت اشخاص حقیقی و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی 

اشتراک گذاری :

fmovies.co