نام شرکت : شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد به صورت سهامی خاص
تاریخ تاسیس :‌1376/3/21 
شماره ثبت : 131487 
گسترش فعالیت شرکت ( جغرافیایی )‌واردات کالا از اقصی نقاط دنیا و صادرات محصولات کشاورزی 

 

 نام شرکت : شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد به صورت سهامی خاص
تاریخ تاسیس :‌1376/3/21 
شماره ثبت : 131487 
گسترش فعالیت شرکت ( جغرافیایی )‌واردات کالا از اقصی نقاط دنیا و صادرات محصولات کشاورزی 

 

اشتراک گذاری :

fmovies.co