با توجه به طرح تعویض تراکتورهای فرسوده از سوی وزارت محترم جهاد کشاورزی با تراکتورهای تولید داخل که عمدتا در قدرتهای تا یکصد اسب بخار تولید میگردد بررسی جامعی در مورد شرکتهای تولید کننده تراکتور در دنیا صورت پذیرفت و   درسال گذشته   ( 1389 ) هیئتی متشکل ازمدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال ، مدیرعامل محترم شرکت جهاد سبز و کارشناس ماشین آلات شرکت جهاد سبز از نمایشگاههای مختلف ماشین آلات کشاورزی و تراکتور در کشورهای ترکیه و ایتالیا دیدن نمودند

 با مذاکرات بعمل آمده مشخص شد که شرکتهای فعال در زمینه ساخت تراکتورهای با قدرت بالاتر از 140 اسب بخار که علاقه مند کار با کشور ایران در شرایط تحریم میباشند سه شرکت والترا در کشور فنلاند ، شرکت فیات در کشور ایتالیا و شرکت کلاس در کشور آلمان می باشند 

 

 با توجه به طرح تعویض تراکتورهای فرسوده از سوی وزارت محترم جهاد کشاورزی با تراکتورهای تولید داخل که عمدتا در قدرتهای تا یکصد اسب بخار تولید میگردد بررسی جامعی در مورد شرکتهای تولید کننده تراکتور در دنیا صورت پذیرفت و   درسال گذشته   ( 1389 ) هیئتی متشکل ازمدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال ، مدیرعامل محترم شرکت جهاد سبز و کارشناس ماشین آلات شرکت جهاد سبز از نمایشگاههای مختلف ماشین آلات کشاورزی و تراکتور در کشورهای ترکیه و ایتالیا دیدن نمودند

 با مذاکرات بعمل آمده مشخص شد که شرکتهای فعال در زمینه ساخت تراکتورهای با قدرت بالاتر از 140 اسب بخار که علاقه مند کار با کشور ایران در شرایط تحریم میباشند سه شرکت والترا در کشور فنلاند ، شرکت فیات در کشور ایتالیا و شرکت کلاس در کشور آلمان می باشند 

 

اشتراک گذاری :

fmovies.co